İnter Motor Kullanım Klavuzu

Genel Bilgi

Bu kullanım kılavuzu bakım ve emniyet talimatı; endüstride genel kullanım amaçlı, alçak gerilim, tam kapalı, kafesli asenkron elektrik motorlarını kapsar. -20 oC ile +40 oC aralığındaki ortam sıcaklığında ve deniz seviyesine göre 1000 metreyi geçmeyen yükseklikler için tasarlanmıştır.

Önemli husus: Elektrik motorları sanayideki uygulamalarda kullanılırken, elektrikli bölümlere ve dönen millere dokunma tehlikesi vardır. Kazaya meydan vermemk için taşıma ve yerleştirme, montaj ve çalıştırma sadece ilgili ve yetkili personel tarafından yapılmalı ve kontrol edilmelidir.

Taşıma, Depolama, Havalandırma ve Soğutma

Motorlar kaldırma halkaları ile kaldırılmalıdır. Nemsiz, titreşimsiz, temiz ve iyi havalandırılmış yerlerde muhafaza edilmelidir. Uzun süre depoda beklemiş motorların işletmeye alınmadan önce yalıtım değerleri ölçülmeli ve gerekiyorsa sargıları kurutulmalıdır. Soğutucu hava, motorun üstünden geçmelidir. Hava girişi üstte olan düşey kurulmuş motorlar, özel ek bir kapakla korunarak, suyun ve yabancı cisimlerin motor içine girmesi önlenmelidir. Açık havada ve sert iklim koşullarında çalışacak olan motorlar, direkt güneş ışınlarına karşı korunmalıdır.

Motoru Yerleştirme ve Çalıştırma

Motor üzerinde çalışmaya başlamadan önce, şebeke gerilimi besleme devresi kesilmelidir. Motorlar düz ve titreşimsiz bir ortama kurulmalıdır. Motorlar iş makinasına doğrudan bağlandığında, hizaya gelmesi mutlaka sağlanmalıdır. İletim elemanları ( aktarma organları ) uygun takımlar kullanılarak takılmalı ve sökülmeli, yataklara basınç veya darbe uygulanmamalıdır. Elektrik motoru ilk kez veya uzun bir durma sürecinden sonra devreye alınıyorsa, önce sargıların direnci ölçülmelidir. Ölçme 500 V DC uygulanarak yapılır ve yaklaşık bir dakika sonra direnç değeri okunur.

Motor Kurulduktan Sonra:

  • Motor doğru yerleştirilmiş ve hizaya getirilmiş mi?
  • Mil elemanları uygun ve yalıtım direnci yeterli mi?
  • Dönme yönü doğru mu?
  • Soğutma havası akışına bir engel var mı?
  • Rotor serbestçe dönüyor mu?
  • Sıkma elemanları ve elekriksel bağlantılar yeterince sıkı mı?
  • Topraklama bağlantısı tam mı?
  • Uygun yağlama yapılmış mı?
  • Hareketli ve elektrikli bölümler için, dokunmaya karşı koruyucu önlemler alınmış mı?

Hususları tek tek kontrol edilmelidir.

Belirtilen kontroller, yine de her türlü olasılığı kapsayamaz. Bu nedenle tesisin ve yerin özel koşullarını bilen bir yetkili teknik eleman tarafından yerleştirme ve devreye alma işlemlerinin kontrolü ve yapılması uygun olur. Yataklardaki ve kapaklardaki gürültülere ve titreşimlere dikkat edilmelidir. Eğer motor normal dönmüyorsa veya olağandışı gürültüler varsa; motor devreden çıkartılmalı, yavaşlama gürültülü ise bunun nedeni araştırılmalıdır. Yavaşlama gürültülü ise arıza nedeni mekaniksel, yavaşlama gürültüsüz ise arıza nedeni elektrikseldir. Motoru durdurmak için kesici açılmalı ve frenleme yapmadan durması beklenmeli ve eğer varsa, su yoğunlaşmasını önleyen ısıtıcı devreye alınmalıdır.

Motor soğurken, bir zarara ya da yaralanmaya neden olmaması için, ısısal koruma sisteminin sıcaklık duyargaları, motorun tekrar beklenmedik bir otomatik kalkış yapmasını önleyecek biçimde bağlanmalı ve kontrol edilmelidir. Sabit momentli uygulamalarda, motorun devri frekans dönüştürücüsü ile düşürülerek uzun süre düşük hızda çalıştırılıyorsa, mile takılan pervane, soğutma etkisini önemli ölçüde kaybeder. Bu durumda dıştan cebri soğutma yapılması önerilir. V-ring toz contaları ve radyal (dikey) mil contaları (yağ keçeleri) uygun bir takım ile yerine itilerek takılmalıdır. Her iki contanın değme yüzeylerine hafifçe gres sürülmelidir. Aşırı sürtünmeden meydana gelebilecek zararın önlenebilmesi için, v-ring toz contalarının doğru eksenel konumda yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Yedek Parça, Bakım ve Onarım

Motorların uzun süre verimli çalışabilmesi için gerektiğinde parçaları orjinalleri ile değiştirilmelidir. İnter Elektrik motorları 2 yıl garantilidir. (Kullanımla aşınan ve kullanım hataları, kaza, hasar görmüş vb. parçalar hariç olmak üzere imalattan kaynaklanan parçalar ve onarımı bedelsiz olarak firmamız tarafından karşılanır).

Tüm motor parçaları kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yedek parça taleplerinde motorun tipi, yapı biçimi ve parçanın açık bir şekilde tanımı yapılmalıdır. Motorlarımızın açılım ve parça detayları katalogda numaralandırılarak düzenlenmiş olup, yedek parça tanımlarında kullanılmalıdır. Sürekli verimlilik için motorlara yılda en az bir defa genel bakım yaptırılması uygun olur.