Asenkron Motorların Kurulumu

Motorun İşletme Yerine Kurulumu

Motorların montajı ve bağlantısı ile ilk çalıştırma, yetkili bir elektrikçi gözetiminde yapılmalıdır. Bir motorun ömrü yalıtım sisteminin ömrü ve yatakların ömrüne bağlıdır. Yatakların ömrünü belirleyen önemli etken, motorun tahrik edilecek makine ile aynı eksende bulunup bulunmamasıdır. Kücük bir eksen kaçıklığının yaratacağı salgı, yatakları kısa surede bozar ve motorda güç kayıpları meydana gelir. Motorlar düz ve titreşimsiz bir ortama kurulmalıdır. Ayakların hizalanması gerekir. Flanşlı motorlarda merkezlemenin çok iyi yapılması ve bağlantı civatalarının eşit kuvvetlerle sıkılması gerekir. B14 flanşlı motorlarda bağlantı civatalarının boyları uygun seçilmelidir. Civata boyları kapak diş derinliğinden çıkarak sargıya temas etmemelidir. Rotorlar, mil ucundaki yarım kama ile beraber balanslanmıştır. Aktarma elemanlarının da yarım kama ile dengelenmesi gerekir. Kasnak, kaplin ve başka aktarma elemanlarının montajı esnasında, yatakları bozacak darbe ve zorlamalar yapılmamalıdır. Aktarma elemanlarını hassasiyetle takabilecek düzen ve aparatların bulunmaması halinde, en çok 80°C’ye kadar ısıtılıp takılması uygun olur. Eğer bir kayış tahriki kullanılıyor ise, motor raylar üzerine kurulmalı ve kayış gerdirmesi doğru ayarlanmalıdır. Kayışlar gevşek olursa aşırı titreme ve ısınma oluşur. Kayışlar çok gergin olursa, yataklardaki sürtünme artar, yataklar zarar görür ve yine ısınma meydana gelir. Kayış ve kasnak ayarları çok dikkatle yapılması gereken ayarlardır. Motorlarımız, termoplastik malzemeden yapılmış ve arka mile sıkıca bağlı pervane yardımı ile dış yüzeyden soğutulur. Soğutucu havanın emilmesi ve dış yüzeyden geçişi engellenmemelidir. Motorlar asla soğutma pervanesiz çalıştırılmamalıdır. Ortam sıcaklığı artışından etkilenmemek için, motorların duvarlara, ısı kaynaklarına yakın yerlere kurulmaması gerekir. Kontrol ve bakım yönünden motorlar, iklim koşullarına, yağmura, doğrudan gelen güneş ışınlarına karşı özel önlemlerle korunmalıdır.

Motorların Şebekeye Bağlanması

Motorlar kesinlikle etiketinde yazılı şebeke geriliminde çalıştırılmalıdır. Motor ve çalıştırılacak makina yerine monte edildikten sonra, motorun şebeke bağlantısı yapılmalıdır. Şebeke bağlantısı, motorun tek fazlı veya üç fazlı olmasına göre, klemens kutusu kapağında gösterilen bağlantı şemasına uygun olmalıdır. Kablo uçları, klemenste uçların değiştirilmesine ve herhangi bir nedenle uçlardan birisi koparsa, tekrar bağlanabilmesine olanak verecek uzunlukta olmalıdır. Bağlantı kablosu uçlarına, kesitine uygun kablo pabucu takılmalıdır. Şebekeye bağlanacak motorlar için çekilecek kablonun kesitleri; kablodan geçecek akıma, kablonun uzunluğuna ve izin verilen hat gerilim düşümüne uygun olacak şekilde seçilmelidir. Motor tesisatlarında topraklama mutlaka yapılmalıdır. Topraklama iletkeni bağlantı yeri, motorun klemens kutusu içerisinde toprak işareti ile gösterilen bağlantı vidasıdır. Motor sargılarının uçları; klemens tablosuna, kontaktör ve şalter uçlarına vida ve somunlarla gerektiği gibi sıkılıp, bağlanmalıdır.